Menu Sluiten

Bij  De Spil in Bovensmilde gelden huisregels. Deze regels zijn er om de goede orde en veiligheid te bewaren. Deze regels gelden voor medewerkers, cliënten, en bezoekers. Het bestuur van de Spil gaat  uit van de omgangsvormen die in de samenleving gebruikelijk zijn en van de wettelijke voorschriften.

 • Dorpshuis De Spil heeft een brede maatschappelijke functie. Het bestuur van het Dorpshuis streeft ernaar dat alle medewerkers, vrijwilligers, gebruikers van ruimten en bezoekers zich zowel welkom als veilig voelen.
 • Dorpshuis De Spil is een fijne plek om te vertoeven. Het is echter niet toegestaan om zich gedurende de gehele dag zonder duidelijke reden in het Dorpshuis te bevinden. Binnen en buiten  De Spil mogen geen soft- of harddrugs worden gebruikt of verhandeld.
 • Om heel uiteenlopende redenen kunnen personen zich binnen het Dorpshuis Eenieder moet de cursus of activiteit kunnen volgen/verrichten zonder overlast van anderen te ondervinden. Op aanwijzing van of namens het bestuur van het Dorpshuis dient een persoon de overlast te staken.
 • Van elke vorm van geweld of bedreiging met geweld wordt aangifte gedaan bij de politie.
 • Discriminatie naar geslacht, cultuur, politieke voorkeur, huidskleur, seksuele geaardheid of anderszins wordt niet getolereerd. Hiervoor geldt dat personen de toegang kan worden ontzegd en dat aangifte kan worden gedaan bij de politie.
 • In de gehele accommodatie geldt een algeheel rookverbod. Dit verbod geldt tevens voor de E-Sigaret.
 • Er worden het Dorpshuis de Spil geen alcoholische dranken verstrekt aan personen jonger dan 18 jaar of aan personen in een kennelijke staat van dronkenschap.
 • Voorkom bij het verlaten van het Dorpshuis geluidsoverlast. Denk aan de omwonende buurtbewoners.
 • Bij calamiteiten dienen de instructies van of namens het bestuur van het Dorpshuis strikt te worden opgevolgd.
 • De hoofdingang alsmede alle nooduitgangen dienen te allen tijde vrij te zijn van obstakels.
 • Klachten van welke aard ook kunt u melden bij het bestuur van het Dorpshuis of bij een van de aanwezige medewerkers.
 • Dorpshuis de Spil is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen.